Home Gebouw Vereniging Aanmelden Contact Vereniging

Centraal Wonen Uithoorn is een vereniging

Alle bewoners moeten lid zijn van deze vereniging om hier te kunnen wonen. We vergaderen één keer in de maand om het een en ander draaiende te houden.  Iedere bewoner heeft een stem.

           

Waarom Centraal Wonen?

* Omdat je niet anoniem wil wonen * je met mensen met verschillende leeftijd wil wonen * gezamenlijk eten een mogelijkheid is * kinderopvang makkelijker te regelen is * je je eigen beperktheid kunt doorbreken door van elkaars mogelijkheden    gebruik te maken

Landelijke Vereniging

Doel van de LVCW Het bevorderen van de totstandkoming van gemeenschapppelijk wonen projekten door informatie ter beschikking te stellen aan initiatiefgroepen en belangstellenden; het behartigen van de belangen van opgeleverde projekten; het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling door de rijks- en plaatselijke overheden op het gebied van volkshuisvesting en heb mogelijk maken en bevorderen van informatie en ervaringsuitwisseling tussen de aangesloten centraal/gemeenschappelijk wonen projekten.               
Centraal Wonen Uithoorn
Vereniging